O NAMA

Tvrtka Urbanistica d.o.o. osnovana je 2004. godine, a registrirana je za stručne poslove prostornog uređenja, zaštitu okoliša i arhitektonsko projektiranje. Posjeduje Rješenje Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja kojim se daje suglasnost za izradu svih prostornih planova i stručnih podloga za izdavanje lokacijskih dozvola od 20. prosinca 2006. godine.

U Urbanistici d.o.o. u stalnom su radnom odnosu zaposleni stručnjaci sa iskustvom na izradi prostorno-planske dokumentacije svih razina - prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave, urbanističkih i detaljnih planova uređenja, kao i razvojnih studija i istraživanja vezanih za pojedina područja ili lokacije:

direktorica

-          Jasminka Pilar – Katavić, dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica i odgovorna osoba tvrtke

prostorni planeri
-          Ana Putar, dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica
-          Romana Di Giusto, dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica
-          Suzana Vujčić, dipl.ing.arh. - ovlaštena arhitektica
-          Domagoj Šumanovac, ing.arh.
-          Iva Lukinić, dipl. ing. arh.
-          Ana Đurđek Kuga, dipl.ing.arh.
-          Jasmina Sadek, dipl.ing arh.

stručnjaci za prometnu i komunalnu infrastrukturu
-          Renata Filipović, dipl.ing.građ.
-          Mladen Kardum, ing.građ.

              preuzmite Profil tvrtke
Urbanistica d.o.o.