Reference

Urbanistički plan uređenja državnog značaja

Prostorni plan županije / Grada Zagreba (PPŽ / PPGZ)

Prostorni plan uređenja općine/grada (PPUO/PPUG)

Generalni plan uređenja (GUP)

Urbanistički plan uređenja (UPU)

Detaljni planovi uređenja (DPU)